Mae hi’n anodd methu murlun trawiadol Megan Elinor o ddolffiniaid wrth grwydro tref glan-y-môr Aberystwyth yng Ngheredigion.

Codi ymwybyddiaeth am newid hinsawdd a’r bygythiad i fioamrywiaeth yw prif amcan gwaith yr artist o dref fach Llanidloes ym Mhowys.