Fe agorodd Oriel Glasfryn yn nhref Caerwys yn Sir y Fflint ei drysau am y tro cyntaf dros y Pasg. Dyma’r unig oriel annibynnol yng ngogledd ddwyrain Cymru a bydd yn arddangos tirluniau pastel y perchennog Dave Roberts yn ogystal â gwaith gan artistiaid a chrefftwyr eraill o bob rhan o Gymru…