Mae’r actores 36 oed yn adnabyddus am bortreadu ‘Vicky Collins’ yn Pobol y Cwm, ac wedi bod yn cyfarwyddo sioe ddrama i blant am Betty Campbell, prifathrawes groenddu gyntaf Cymru…

Sut wnaethoch chi gychwyn actio?

Es i o’r ysgol i Goleg Gorseinion i wneud cwrs Celfyddydau Perfformio, ac roeddwn i mofyn bod yn ddawnswraig.