Mae Sarah Carvell wedi creu print arbennig o dref Dinbych i godi arian ar gyfer Eisteddfod yr Urdd sy’n dod i Sir Ddinbych fis nesa’.

Gydag arddangosfa newydd ar y gweill yn yr Haf, mae’r artist o Ddinbych am newid cyfeiriad a chychwyn paentio portreadau er mwyn dathlu ei phen-blwydd yn 60 oed…