Beth yw’r peth gorau am fod yn hen? Dyw e ddim yn para’n hir.

Jôc oedd honna. Ac o bryd i’w gilydd, wrth gwrs, fe fyddwn yn rhannu jôc am rywbeth difrifol. Dyma un arall:

Teithiais i Affrica yn ddiweddar. Roedd y tlodi a’r drewdod yn ofnadwy. Dw i byth am hedfan economi eto.