Mae Melanie Owen wrthi yn ddyfal yn gwneud enw iddi hi ei hun. Mae hi’n sylwebu ar faterion gwleidyddol a chymdeithasol ar Radio Cymru ac ar raglenni fel Prynhawn Da, ac wedi ymddangos ar raglenni materion cyfoes fel Byd yn ei Le ar S4C a The Hour ar y BBC.