Mae yna foi reit enwog yn canu a chwerthin ar S4C, bron yn wythnosol, gyda rhaglen o’r enw Deuawdau Rhys Meirion, lle’r oedd o’n canu efo sêr megis Bryn Fôn, Elin Fflur a Gwyneth Glyn.