Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

The Welsh Way a gyhoeddwyd yn ddiweddar, sy’n cynnig dehongliad deifiol o’r ffordd mae Cymru wedi ei thraflyncu gan ideoleg neo-ryddfrydiaeth, gan gynnwys ein Llywodraeth a phleidiau eraill. Dangosir sut mae cyfalafiaeth wedi creu anghyfartaledd, tlodi, distryw economaidd ac amgylcheddol. Falch o’r cyfle i sgwennu pennod ar niwcs!