Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Hannah-Jane gan Lleucu Roberts. Yn yr ystyr fy mod i wedi ei brynu a dyma’r llyfr nesaf ar y rhestr. Gyda chymaint o lyfrau yn cael eu cyhoeddi yn y cyfnod yma, mae’n her – ond dw i’n edrych ymlaen at fynd i’r afael â hon mor fuan ag y bo modd.

Y llyfr a newidiodd fy mywyd