Mae Pennaeth 47 oed Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Bangor – Aled Llion Jones – yn byw yn y Felinheli, yn enedigol o Gaerdydd, ac wedi ei fagu yn Rhandir-mwyn, Sir Gaerfyrddin…

Beth yw natur eich swydd newydd gyda’r coleg?