Daeth bardd o Novi Sad i Gymru i sadio torf lenyddol am y dyfodol…

Roedd yna sgwrs ddifyr yng Nghaernarfon yn ddiweddar am sut y gallai’r Gymraeg groesi ffiniau ym myd llên a sut y gallwn ni ddygymod â bywyd heb yr Undeb Ewropeaidd.