Mae’r fam 32 oed o Fôn wedi ei phenodi i rôl bwysig yn dosbarthu arian ymysg cymunedau’r ynys.

Mae yn byw yn Nwyran gyda’i gŵr Malachy a’u plant Enlli sy’n bedair, Iddon sy’n ddwy, ac Anes sy’n wyth mis.

Cyn hynny bu yn Ynad Heddwch yng Nghaerdydd, ac ar brofiad gwaith gyda Harry Potter…

Beth fuoch chi yn ei wneud yng Nghaerdydd?