Aeth Plaid Cymru a Llafur Cymru benben â’i gilydd yn ystod yr etholiad ym mis Mai, yn enwedig yn ardaloedd y De.

Ond mae un o Aelodau o’r Senedd newydd y Blaid yn gwadu bod y ddwy blaid yn bradychu eu cefnogwyr ar lawr gwlad drwy droi at gydweithio â’i gilydd.

Er nad oes sôn am glymblaid ffurfiol, y sôn  yw bod Llafur a’r Blaid am ddod ynghyd ar faterion ble mae’r ddwy garfan yn cytuno.

“Mae’n yna dir cyffredin rhyngon ni ac mae angen i ni gydnabod hynny,” meddai Sioned Williams AoS.