Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Dw i wastad ar ganol darllen sawl un – sydd o bosib ddim yn arferiad da iawn! Ar hyn o bryd dw i’n jyglo Never Again gan Dr Sarah Davies, Tu ôl i’r Awyr gan Megan Angharad Hunter, a Who Speaks For Wales?, wedi ei olygu gan Daniel G Williams.

Y llyfr a newidiodd fy mywyd