Dyma’r casgliad gorau o weddïau a fu erioed, yn ôl cyhoeddwr cyfrol newydd…

Yn dawel bach yng nghanol y pandemig ym mis Awst y llynedd, bu farw’r Parchedig Elfed ap Nefydd Roberts, un o’r gewri byd crefyddol yng Nghymru.