Byd Dan Eira yw cynhyrchiad cyntaf Bara Caws mewn theatr ers cyn Covid. A dyma’r ddrama olaf i Siôn Eirian ei chyflwyno i’r cwmni – er tristwch, bu farw’r dramodydd ym mis Mai y llynedd. Bu Golwg yn holi’r tair sy’n actio yn y ddrama gyfoes, dreiddgar, am hanes tair cenhedlaeth …

Sharon Morgan – ‘Glesni’, mam-gu yn ei 70au, un o brotestwyr Comin Greenham yn 1981