Wrth i’r diwrnodau ddechrau byrhau a’r gwyliau haf ddirwyn i ben, mae’n dymor newydd ac mae’r gwleidyddion unwaith yn rhagor yn bolltio am y bae.

Bydd rhai aelodau’n gwenu ac eraill yn gwgu wrth feddwl am gyfarch eu cyd-aelodau am y tro cyntaf ers wyth wythnos.

Ond un gwleidydd sy’n dychwelyd heb unrhyw aelod o’r un blaid i ysgwyd ei llaw (neu i gyffwrdd penelin oedd yn yr oes sydd ohoni) yw Jane Dodds.