Roedd pleidlais Brexit yn 2016 yn “dipyn mwy o ysgytwad” na’r pandemig, yn ôl enillydd dwbl-dwbl Eisteddfod AmGen 2021… 

Helbulon Brexit a thwf yr adain dde eithafol drwy’r byd oedd un o’r pethau a yrrodd Lleucu Roberts i sgrifennu Hannah-Jane, nofel fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen eleni.