GOLWG AR EISTEDDFOD AMGEN 2021

Yn rhan o arlwy’r Eisteddfod AmGen yr wythnos ddiwethaf, soniodd yr artist Bedwyr Williams fel yr oedd y pandemig wedi newid ei ffordd o weithio.