Mae prinder nwyddau yn y siopau “oherwydd Brexit!” meddai dyn busnes sy’n mewnforio a dosbarthu mwy o winoedd na neb arall i mewn i Gymru.

Wedi’i leoli mewn warws ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae Gwinoedd Daniel Lambert hefyd wedi ennill mwy o wobrau na unrhyw fusnes arall o’i fath yng Nghymru.