Mae cyfrol ddiweddaraf Dr Simon Brooks – Hanes Cymry: Lleiafrifoedd Ethnig a’r Gwareiddiad Gymraeg – yn edrych ar brofiadau lleiafrifoedd ethnig oddi fewn i’r diwylliant Cymraeg.

Dyma ffrwyth llafur blynyddoedd o ymchwil sy’n ymdrin â chynnwys archifol helaeth, ac yn dadlau bod y diwylliant Cymraeg o hyd wedi bod yn aml ethnig – o oes Macsen Wledig adeg yr Ymerodraeth Rufeinig, hyd at heddiw.

“Mae yna ddau amcan i’r llyfr,” eglura Simon Brooks.