“Dw i’n meddwl mai’r elfen yna o ddiddordeb dynol sydd tu ôl i’r oriel yn y bôn – mae pawb yn mwynhau hen luniau, a gorau oll os oes yna bobl ynddyn nhw,” meddai Gwen Aeron Edwards, Swyddog Cyfathrebu Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.