Mae’r Cyfarwyddwr Theatr 29 oed, Elgan Rhys, wedi troi ei law at lenydda ar gyfer ei broject diweddara’. Yn byw yng Nghaerdydd ers degawd, mae yn arwain criw o bump awdur a phump cyw awdur sy’n ceisio sgrifennu pum nofel i bobol ifanc…

Be’n union ydy’r project newydd yma, Y Pump?

Wnes i gynnig y project i’r Cyngor Llyfrau a Gwasg y Lolfa, ac roedd ganddyn nhw ddiddordeb yn syth.