Mae dysgwr sy’n byw ger y ffin â Lloegr wedi cael ymateb “hynod” o bositif i’w gynnig i sefydlu clwb siarad Cymraeg yn ei bentref.

O fewn pum diwrnod o gynnig sefydlu’r clwb ar wefan gymunedol pentref Grysmwnt, roedd naw o’r trigolion eisiau ymuno, eglura Jonny Small, sy’n wreiddiol o ochrau Llundain.

“Dw i’n byw ger Y Fenni mewn pentref bach o’r enw Grosmont sydd ger Henffordd hefyd, yn agos iawn iawn i’r ffin – dim ond pum munud os dw i’n cerdded,” eglura.