Wedi dwy flynedd “heriol” iawn, roedd cipio’r wobr aur ym Mhencampwriaethau Hufen Iâ Prydain 2021 am eu sorbed cyrens duon yn “annisgwyl ond yn hynod gyffrous” meddai Bonnie Rowley, perchennog cwmni hufen iâ Glaslyn ym mhentref Beddgelert yng Ngwynedd.