Mae hi’n anodd anwybyddu olion yr hen chwarel ym mhentref Bethesda yng Ngwynedd, a dyna sydd wedi cipio dychymyg yr arlunydd Darren Hughes yn nifer o’i dirluniau diweddar.

Darlun o Ysbyty’r Chwarel yn y gwanwyn