Mae Jonny Clayton o Bontyberem wedi cipio un o brif dlysau’r byd dartiau a gwobr o chwarter miliwn o bunnau…

Pe bai Jonny Clayton yn cyrraedd rowndiau olaf cystadleuaeth Chwarae-gornest y Byd (World Matchplay) fis nesaf, y gobaith yw y bydd e’n cael chwarae o flaen torf o 2,000 yng Ngerddi’r Gaeaf yn Blackpool.