Dyma lun o Ithel Temple Morris, a gafodd ei dynnu gan ei fam, Jan Morris, ar eu fferm ym Methesda. Enillodd y llun y wobr gyntaf ar thema ‘Gwên’ yn ‘Clic Clic i’r Corona’ ar Facebook yn ddiweddar, grŵp sydd â 600 o aelodau ac yn cael ei gynnal gan y ffotograffwyr Betsan Wyn Evans a Sioned Birchall.