Mae cân solo gynta’ Griff Lynch ers 2018 wedi creu dipyn o stŵr…

Dyma’r sengl gynta’ yn iaith y nefoedd yr oedd modd ei phrynu ar y we ar ffurf NFTnon-fungible token – sef ffordd o greu a gwerthu nwyddau digidol unigryw.