Mae Mencap Cymru yn ffyddiog y bydd llywodraeth nesaf Cymru yn cryfhau’r strategaeth o ran cynnal archwiliadau iechyd blynyddol i bobol gydag anableddau dysgu.