Mae’r cerddor diwyd Tudur Morgan wedi cyfnewid ei gitâr am ei ysgrifbin dros y cyfnod clo…

Ac yntau wedi bod yn un o berfformwyr prysuraf Cymru, mae’r pandemig wedi bod yn gyfle i Tudur Morgan hel atgofion drwy ei ganeuon.