Mae dau artist o’r canolbarth wedi sefydlu cwmni sy’n cynnal gweithdai er mwyn integreiddio celf mewn cymunedau ac ysbrydoli creadigrwydd. Elin Vaughan Crowley sy’n dweud mwy am y cwmni, Ennyn…