Gyda rhagor o ddisgyblion yn dychwelyd i’r ysgol, mae arbenigwraig ar iechyd meddwl plant a phobol ifanc yn galw am “gydbwysedd” rhwng lles emosiynol a gwaith academaidd.