Dros yr wythnos ddiwethaf, rydyn ni wedi clywed cannoedd – os nad miloedd – o straeon am ddiogelwch menywod, a’r trais ac ymyrraeth mae llawer ohonom ni yn ei brofi fel rhan o fywyd pob dydd.