Hayley a Phil a’r plant yn croesawu’r Aelod Seneddol lleol, Virginia Crosbie,
sydd wedi creu’r wobr Takeaway Heroes Ynys Môn