Mae Senedd Cymru wedi pleidleisio dros gynnig ar gyfer Mesur fydd yn annog pobl i ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain [BSL – British Sign Language] yng Nghymru.

Diben y Bil fydd diwallu anghenion y gymuned fyddar sy’n defnyddio iaith arwyddion, a gwella mynediad at addysg a gwasanaethau drwy gyfrwng BSL.