Roedd hi’n Ddydd Gŵyl Dewi Sant yr wythnos hon – felly fyddech chi’n disgwyl, falle, i fi sgwennu rhywbeth ciwt am y ‘pethau bychain’. Ac mae’n rhaid dweud, mi adawodd Dewi arwyddair arbennig o dda i ni, sy’n rhwydd ei sbinio mewn i flog, neu funud i feddwl.