Mae dau fyfyriwr o Feirionnydd wedi bod yn rhannu eu doniau creadigol a phlesio miloedd ar YouTube, Instagram a Facebook dros y cyfnodau clo. Mae’r ddau yn y Brifysgol yng Nghaerdydd; Osian Lewis Smith yn bianydd sy’n astudio Gradd Meistr mewn Cyfansoddi, a’i gyfaill, Rob Whittey, yn fathemategydd sydd wrth ei