Cafodd y dylunydd graffeg Carla Elliman ei magu yn Hermon, pentref bychan yn y bryniau uwchben Dolgellau a Thrawsfynydd yng Ngwynedd. Pan fyddech chi’n agor y drws i’r tŷ, byddech yn cael eich croesawu gan waliau melyn llachar, “yr holl ffordd i fyny’r grisiau at y landing. Do, dw i’n meddwl bod hynny wedi fy ysbrydoli i, achos dw i’n hoff iawn o felyn o hyd!”