Ma’ raid bod y cyfnod clo ’ma yn dechre gweud arna’i, achos ma’i wedi bod yn wythnos reit hiraethus yn tŷ ni. A’r hyn alle arwain at ddadle yn y dyfodol yw nad oedden ni – fi a’r wraig – yn hiraethu am yr un lle.