I lawer o bobl, mae’r pandemig wedi dod â’u gobeithion o gael plant i ben, ar ôl i glinigau ffrwythlondeb gau eu drysau yn ystod y cyfnod clo cyntaf. Felly mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi datblygu ap arloesol sy’n cynnig cefnogaeth iddyn nhw…