Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Ar hyn o bryd dw i wrthi yn gwneud cwrs ôl-radd mewn Ysgrifennu Creadigol yn Rhydychen ac mae’r rhestr ddarllen yn un ddwys. Sa i wedi astudio unrhyw beth mwy na bwydlen tecawê yn y ddeng mlynedd ddiwethaf, felly mae hi’n dipyn o sioc i’r system.