Mae wedi bod yn wythnos ddigon lletchwith i deulu’r Davies-iaid.

Brynhawn dydd Llun daeth i’r amlwg bod Suzy Davies, yr AoS Ceidwadol, wedi methu ag ennill lle ar restr ranbarthol Gorllewin De Cymru.