Mae dau Gymro ifanc yn gobeithio lleddfu’r ‘brain drain’ gyda’u gwasanaeth ar-lein i raddedigion.

Cafodd gwefan Darogan Talent ei sefydlu ym mis Tachwedd 2018 gyda’r nod o ddenu graddedigion yn ôl i Gymru, ac yn lled-ddiweddar mae wedi cael ei ailwampio.