A hithau yn Wythnos Porc o Gymru, aeth Golwg ati i holi cwpwl ifanc sy’n ffermio moch.