Portread o Alaw Haf

Mae Alaw Haf yn Gymraes i’r carn sy’n ennill ei bara menyn yn rhannu lluniau o’i hun ar y We.

Mae miloedd yn dilyn y fodel 4’11” ar ei chyfrifon Twitter, Instagram a TikTok; ond y platfform pwysicaf iddi, heb os, yw OnlyFans – gwefan rhannu cynnwys i danysgrifwyr.

Trwy’r wefan honno mae’r ferch o’r Wyddgrug sydd â gradd yn y Gyfraith yn rhannu lluniau ecsgliwsif o’i hun mewn dillad isaf, ac mae’n rhaid talu er mwyn cael mynediad atyn nhw.