Creu awyrgylch tebyg i ystafell fyw lle gall pobl ddod i gael sgwrs dros baned a chacen oedd bwriad Hana Dyer wrth agor ei siop goffi yn Rhuthun, Sir Ddinbych…

Hana Dyer