Steil y Tŷ: Iwan Bala

Mae’r artist wedi sefydlu stiwdio yn ei gartref newydd ‘Adre’ yng Nghefneithin, Sir Gaerfyrddin

Caffis Cymru: Y Caban yn Rhuthun

Creu awyrgylch tebyg i ystafell fyw lle gall pobl ddod i gael sgwrs dros baned a chacen oedd bwriad Hana Dyer wrth agor ei siop goffi

Caffi Lufkin

Dod a blas o Galiffornia i Gaerdydd oedd bwriad Frances a Dan Lukins pan sefydlon nhw Lufkin Coffee Roasters

Steil. Y Tŷ: Elin Vaughan Crowley

Eistedd wrth ymyl y lle tân ydy “lle hapus” yr artist sy’n byw gyda’i gŵr, Michael, a thri o blant ym mhentref Bontfaen, ger Machynlleth

David Thomas ac Anthony Rees

Cyfuno’r hen a’r newydd oedd y gamp i’r ddau sydd wedi sefydlu cwmni Jin Talog yn hen ffermdy Rhyd-y-Garreg Ddu

Steil.y Tŷ Carwyn Lloyd Jones

Mae’r saer coed wedi rhoi stamp unigryw ei hun ar ei gartref yn Bow Street ger Aberystwyth, lle mae’n byw gyda’i wraig a thri o blant

Angharad Gwyn

Angharad Gwyn yw perchennog siop a gwefan Adra. Mae hi’n byw yn Llandwrog yng Ngwynedd yn y tŷ lle bu ei gŵr, Ifan Prys, yn byw ers yn chwech oed

Steil. y Tŷ Rhian Cadwaladr

Y gegin a’r ystafell fwyta yw calon cartref yr awdures ac actores sy’n byw yn Rhosgadfan ger Caernarfon
Rhian Lois

Rhian Lois

Mae’r cartre’ yn lle i ymlacio a diddanu ac yn bwysicach nag erioed, meddai’r gantores opera Rhian Lois.

Bwthyn yr artist, y saer a’u plant

Bwthyn ar gyrion Ffair Rhos yng Ngheredigion yw cartref yr artist Marian Haf a’i gŵr, Andy, a’u tri phlentyn Sam, Seren a Gruff…