Steil y Tŷ

Steil.y Tŷ Carwyn Lloyd Jones

Mae’r saer coed wedi rhoi stamp unigryw ei hun ar ei gartref yn Bow Street ger Aberystwyth, lle mae’n byw gyda’i wraig a thri o blant
Steil y Tŷ

Steil. Y Tŷ. Angharad Gwyn

Angharad Gwyn yw perchennog siop a gwefan Adra. Mae hi’n byw yn Llandwrog yng Ngwynedd yn y tŷ lle bu ei gŵr, Ifan Prys, yn byw ers yn chwech oed
Steil y Tŷ

Steil. y Tŷ Rhian Cadwaladr

Y gegin a’r ystafell fwyta yw calon cartref yr awdures ac actores sy’n byw yn Rhosgadfan ger Caernarfon
Rhian Lois
Steil y Tŷ

Steil y Tŷ: Rhian Lois

Mae’r cartre’ yn lle i ymlacio a diddanu ac yn bwysicach nag erioed, meddai’r gantores opera Rhian Lois.
Steil y Tŷ

Bwthyn yr artist, y saer a’u plant

Bwthyn ar gyrion Ffair Rhos yng Ngheredigion yw cartref yr artist Marian Haf a’i gŵr, Andy, a’u tri phlentyn Sam, Seren a Gruff…
Steil y Tŷ

Cwtsh mawr yn Cae Bach

Mae’r awdur Meleri Wyn James – ynghyd â’i gŵr, Siôn Ilar – wedi adnewyddu hen stabl ar dir eu cartref ger Aberystwyth, ac yn ei osod i …
Steil y Tŷ

Steil. Y Tŷ  – Justin Davies

Mae’r ffaith bod ei fab wedi cael ei eni yn y tŷ yn ddiweddar wedi rhoi pwysigrwydd arbennig i gartre’r teulu, meddai’r Dylunydd Graffeg Justin …
Steil y Tŷ

Tŷ Tuaisceart

Mae Dr Greg Stevenson yn chwilio am dir yn Tasmania i godi tŷ tebyg i’w gartref cyfoes yn Donegal.