Mae safon y caneuon Nadoligaidd yn uchel iawn eleni… 

Dyfrig Evans

“Trydydd clust” Dyfrig Topper