Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Mae yna dri yn cadw cwmni i fi yr eiliad hon. Twll Bach yn y Niwl gan Llio Maddocks. Nofel fyrlymus a’r sgwennu’n dynn ac yn ffresh. Ymbapuroli, sef casgliad o ysgrifau gan Angharad Price. Un gair: godidog. A’r trydydd ydi The Pale King, cyfrol anorffenedig yr athrylith David Foster Wallace – un o fy hoff awduron yn y byd.